TİBA | Ayten Babaoğlu

Veli Alemdar Han Marriott Hotel

Yıl: 2012
Yer: İstanbul, Karaköy
Proje Sahibi: Seba İnşaat A.Ş.
Verilen Hizmetler: Resmi İşler Danışmanlık Hizmetleri, Rölöve - Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri