TİBA | Ayten Babaoğlu

Levazım Cami

Yıl: 2013
Yer: İstanbul, Ulus
Proje Sahibi: Seba İnşaat A.Ş.
Verilen Hizmetler:

İmar Planı Tadilatı, Mimari Proje ve Ruhsat Alımı